คิิดว่าเลือกรูปที่ดูดีสุดแล้ว / Photo by Kao-niow

b0149365_2035344.jpg
คนที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกยิ้มเก่งทุกคนเลย

b0149365_2039859.jpg
เสื้อเหลืองอย่างนี้ต้องขายกล้วยแน่ๆ

b0149365_2046577.jpgb0149365_20464560.jpgb0149365_20473190.jpg
b0149365_20484769.jpgb0149365_20494559.jpgb0149365_20492076.jpgb0149365_2050640.jpg
b0149365_20553926.jpg
b0149365_20562754.jpgb0149365_2056576.jpgb0149365_20573248.jpg

by SPPC | 2008-09-14 20:59

<< Happy Birthday ...    THAI ALACARTE 4... >>